Elemendi tööjoonised

Elemendi tööjoonised tootmise jaoks genereerib tarkvara automaatselt mudeli alusel. Jooniste genereerimiseks tuleb seadistada selle kujundus ehk millisel kujul soov neid saada on. Selliste jooniste põhjade tegemine on ühekordne tegevus ning edaspidi saab neid juba projektist projekti kasutada, kui elemendi kihid on samad või vajadusel neid kohendada konkreetse projekti jaoks.

Joonise vormistamine on väga laialdaste võimalustega. Võimalus on iga kihi jaoks teha eraldi leht või siis ka kõik kihid panna ühele joonisele või neid osaliselt grupeerida. Vaadete arv (eest, tagant, ülevalt, alt, vasakult, paremalt) ja paigutus joonisel on vabalt valitav. Samuti saab igal vaatel eraldi määrata, millised kihid seal nähtaval on.

Lisaks on võimalik joonisele automaatselt kande spetsifikatsioonide tabeleid ja märkuseid. Tabeleid võib olla ka mitu ja täpselt saab määrata mida antud tabelis soovitakse näha. Samuti saab määrata tabeli veergude hulga, paigutuse ja pealkirjad. Seega on tabelis just ainult need andmed, mis vajalikud on. Tabeli andmeid on võimalik kanda ka otse joonise iga detaili juurde – positsiooni number, nimetus, mõõt vms.

Tarkvara mõõdistab detailid samuti automaatselt ning mõõtkett on laialdaselt seadistatav. Võimalik on mõõdistuspunkt anda nii detaili ühte äärde, mõlemasse äärde või keskele. Määrata saab täpselt mida mõõdistatakse – kiht, asetus, nimetus, tüüp. Samuti on vabalt valitav mõõtketi stiil ja värv. Võimalik on mõõdistada igat tüüpi objekte, olgu selleks Mass element, 3DSolid, joon, ring või muu objekt.

Vajadusel saab joonisele kanda ka käsitsi täiendavat infot. Jooniseid on võimalik genereerida üksikult, printida kõik korraga või salvestada kõik korraga. Seega on võimalik kõik joonised valmis teha automaatselt väga minimaalse ajakuluga.

Elemendi joonise kujundamine Vaate seadistamine Mõõtketi seadistamine Mõõtketi seadistamine Tabeli seadistamine Automaatne genereerimine ja printimine Lõplik joonis Fragment joonisest

Võta ühendust

Ansvar Projekt OÜ
Tallinn, Estonia
Registrikood: 12158574

E-mail: infoansvarcad.com
Tel: +372 55 58 71 49