Võimalused

BIM

BIM

BIM ehk Building Information Modeling (ehitise infomudel). AnsvarCAD tarkvaras toimub projekteerimine 3D mudelis ehk kogu protsessi kestel näeb reaalset lõpptulemust. Elementide detailid on parameetrilised, mis tähendab, et tegemist ei ole lihtsalt kolmemõõtmeliste kujunditega (nagu nt 3DSolid), vaid neil on ka omadused – pikkus, laius, paksus, nimi, tugevusklass, värv ja vajadusel piiramatult muid omadusi.
Vaata lähemalt

 

Puhas DWG

Puhas DWG

Tarkvara kasutab mudeli detailidena 100% AutoCAD objekte. Seega on DWG fail jagatav teiste osapooltega, kes AnsvarCAD tarkvara ei oma. Vajadusel saavad teised ka lisada täiendusi ilma, et see takistaks hiljem mudeli uuesti kasutamist AnsvarCAD tarkvaraga. Samuti saab kasutada alusobjektidena mudelit, mis on tehtud vaid AutoCADiga, imporditud IFCst või muust tarkvarast.
Vaata lähemalt

 

Elementide tüübid

Elementide tüübid

Elementide mudeli genereerimine toimub automaatselt (seinad, põrandad, vahelaed, katused, terrass jm). Võimalik on kirjeldada piiramatult elemendi tüüpe koos kihtidega ning elementide servadetaile – kihtide üle ulatused servadest (alt, ülevalt, kõrvalt).
Vaata lähemalt

 

Mudeli genereerimine

Mudeli genereerimine

Võimalik on genereerida automaatselt mudel koos kirjeldatud kihtidega. Võimalik on genereerida kõik elemendid korraga, kuid võimalik on genereerida ka üksikuid kihte. Valmis mudelit on võimalik käsitsi muuta vastavalt soovidele. Elemente on võimalik mugavalt sisse/välja lülitada nii üksikult kui ka gruppide kaupa. Samuti on võimalik valida, millised kihid on parasjagu nähtaval mudelis.

Vaata lähemalt

 

Lõikumiste kontroll

Lõikumiste kontroll

Tarkvara võimaldab detailide kontrolli tagamaks, et puuduksid omavahelised detailide lõikumised, mis tekitaks probleeme hilisemal püstitamisel. Lisaks on võimalik kontrolle teostada ka teiste AutoCAD objektidega - nii saate võimalikke lõikumisi vaadata olemasoleva betoon-, metallkarkassiga või muude konstruktsioonidetailidega, mis ei ole elemendid.
Vaata lähemalt

 

Elemendi tööjoonised

Elemendi tööjoonised

Elemendi tööjoonised tootmise jaoks genereerib tarkvara automaatselt mudeli alusel. Joonise vormistamine on väga laialdaste võimalustega. Jooniseid on võimalik genereerida üksikult, printida kõik korraga või salvestada kõik korraga. Seega on võimalik kõik joonised valmis teha automaatselt väga minimaalse ajakuluga.

Vaata lähemalt

 

Detailide tootejoonised

Detailide tootejoonised

Kui elemendi mudel on valmis, siis lisaks elemendi joonisele on võimalik genereerida joonised ka detailidest. Tarkvara võimaldab joonise genereerida kõikidele detailidele, kuid saab valida ka võimalust, kus joonis tehakse vaid nendele detailidele, mis on töötlusega.  Võimalus on joonis teha nii Mass Elemendist kui ka 3DSolidist.

Vaata lähemalt

 

Masinfailid

Masinfailid

Lisaks detailide tootejoonistele ja spetsifikatsioonidele on võimalik genereerida ka CNC masinfaile. Saab genereerida nii BTL, kui ka BVN masinfaile. Masinfailide genereerimine on tehtud võimalikult lihtsaks, kuid samas võimalikult paindlikuks, et oleks võimalik määrata, milliseid andmeid masinfaili salvestatakse.

Vaata lähemalt

 

Excel eksport

Excel eksport

Kõikide objektide andmed on võimalik eksportida Excelisse, kui ka tabelina otse ekraanile. Enne eksporti on võimalik määrata, millised objektitüübid ja millistest elemendi kihtidest on soov andmeid eksportida. Võimalik on eksportida kõiki AutoCAD objekte olenemata tüübist.
Vaata lähemalt

 

Võta ühendust

Ansvar Projekt OÜ
Tallinn, Estonia
Registrikood: 12158574

E-mail: infoansvarcad.com
Tel: +372 55 58 71 49