Detailide tootejoonised

Kui elemendi mudel on valmis, siis lisaks elemendi joonisele on võimalik genereerida joonised ka detailidest. Eelkõige on see mõeldud detailidele, millel on eritöötlus ja millel ei piisa vaid spetsifikatsioonis antud ristlõike ja pikkuse mõõtudest.

Võimalik on valida vaadete arv, mis iga detaili kohta näidatakse. Tarkvara võimaldab joonise genereerida kõikidele detailidele, kuid saab valida ka võimalust, kus joonis tehakse vaid nendele detailidele, mis on töötlusega. Viimane võimalus vähendab jooniste hulka ja üldjuhul töötlusteta detailidel pole eraldi joonist ka vaja. Automaatselt saab valida elemendid ja kihid, mille detailide kohta joonised tehakse. Seega pole käsitsi vaja detaile mudelist otsida ja valida.

Kui tegemist on elemendivälise detailiga, siis on võimalik ka selle jaoks genereerida automaatne joonis, kuid siis tuleb see detail käsitsi valida. Võimalus on joonis teha nii Mass Elemendist kui ka 3DSolidist.

Detailide joonised Joonise seaded

Võta ühendust

Ansvar Projekt OÜ
Tallinn, Estonia
Registrikood: 12158574

E-mail: infoansvarcad.com
Tel: +372 55 58 71 49